Liên hệ:
0939 600 600 Ms.Trúc
0907521261 Ms Uyên
0984 311 377 Mr.Sang
Phòng Suite
Suite VIP
Giá: 2.600.000 vnd
Diện tích: 70m².
Dịch vụ: Giặt Là, Du Lịch, Xe Ô Tô, Xe Máy
Chính sách:
- Bao gồm: Thuế VAT, Buffet sáng, trái cây tại phòng.
- Miễn phí trẻ em từ 1 đến 6 tuổi. 
- Két an toàn .
- Phòng cho tài xế.
Xem thêm...
Phòng Deluxe
Deluxe Twin
Giá: 1.700.000 vnd
Diện tích: 42 m².
Dịch vụ: Giặt Là, Du Lịch, Xe..
Bao Gồm: 
- Thuế VAT, Buffet sáng.
- Trái cây tại phòng.
- Phòng Tài Xế.
- Miễn phí trẻ em 1-6 tuổi
Xem thêm...
Deluxe Double
Giá: 1.700.000 vnd
Diện tích: 42 m².
Dịch vụ: Giặt Là, Du Lịch, Xe..
Bao Gồm: 
- Thuế VAT, Buffet sáng.
- Trái cây tại phòng.
- Phòng Tài Xế.
- Miễn phí trẻ em 1-6 tuổi
Xem thêm...
Phòng Superior
Superior Twin
Giá: 1.270.000 vnd
Diện tích: 32 m².
Dịch vụ: Giặt Là, Du Lịch, Xe..
Bao Gồm: 
- Thuế VAT, Buffet sáng.
- Trái cây tại phòng.
- Phòng Tài Xế.
- Miễn phí trẻ em 1-6 tuổi
Xem thêm...
Superior Double
Giá: 1.270.000 vnd
Diện tích: 32 m².
Dịch vụ: Giặt Là, Du Lịch, Xe..
Bao Gồm: 
- Thuế VAT, Buffet sáng.
- Trái cây tại phòng.
- Phòng Tài Xế.
- Miễn phí trẻ em 1-6 tuổi
Xem thêm...
Phòng Standard
Standard Twin
Giá: 950.000 vnd
Diện tích: 25 m².
Dịch vụ: Giặt Là, Du Lịch, Xe..
Bao Gồm
- Thuế VAT, Buffet sáng.
- Trái cây tại phòng.
- Phòng Tài Xế.
- Miễn phí trẻ em 1-6 tuổi
Xem thêm...
Standard Double
Giá: 950.000 vnd
Diện tích: 25 m².
Dịch vụ: Giặt Là, Du Lịch, Xe..
Bao Gồm
- Thuế VAT, Buffet sáng.
- Trái cây tại phòng.
- Phòng Tài Xế.
- Miễn phí trẻ em 1-6 tuổi
Xem thêm...